Megalo Turizm Tur Satış Sözleşmesi

  • Anasayfa
  • Megalo Turizm Tur Satış Sözleşmesi

MEGALO TOUR PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

I-TANIM

Bu sözleşmede bundan sonra geçecek olan “MEGALO TOUR” ibaresi MGL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’Nİ, “Tüketici – Yolcu – Müşteri” ibareleri ise hizmeti satın alan tarafı ifade eder.

II- ÖDEMELER

1-Kayıt anında Yurtdışı rezervasyon bedelinin en az %40'ı, bakiyenin gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
2-Kayıt anında Yurtiçi rezervasyon bedelinin en az %40’ı bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 15 iş günü içinde, otel giriş tarihi 15 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %40’ıcayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
3-İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

III- İPTAL /DEVİR

1-MEGALO TOUR, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
2- A- Hizmetin başlamasına en az 30 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 29-15 gün kala tur bedelinin % 40’ını 15 günden az süre içerisinde ise tamamını MEGALO TOUR’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Vize hizmeti alınmış ise, vize ücreti iade edilmez. Uçak biletlerinde iptal/iade ve değişiklik yapılamaz. B- MEGALO TOUR, tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 15 gün öncesine kadar Tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur. MEGALO TOUR tüketiciden aldığı tüm ödemeleri 14 iş günü içerisinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.C- Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Müşteri paket turu hareket tarihinden en az 7 gün önce paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler MEGALO TOUR’a karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. D- Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye katılacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları MEGALO TOUR gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz. E- İndirimli hizmet ve promosyon olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal veya değişiklik imkânı bulunmamaktadır. Para iadesi yapılmayacaktır. F- Tüketiciye iade yapılması halinde; iade tüketicinin ödediği para birimi üzerinden yapılır. G- MEGALO TOUR, tüketici için TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Tüketici, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının poliçe koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak MEGALO TOUR’un yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini, paket tur ücretinden indirimini talep edemez.


IV- MÜCBİR SEBEPLER

1- Tüketici, paket turunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 30 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez. 

2-A- Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller MEGALO TOUR ve aracısı için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Bu durumlar için MEGALO TOUR sorumlu tutulamaz, maddi ve manevi maddi sorumluluk yüklenemez. Bu haller; a) Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), b) Olağanüstü haller (savaş, terör vb), c) Halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), d) Sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina...vb), e) Olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), f) Devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, g) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser, festival ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleridir. B- Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde MEGALO TOUR ve aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. MEGALO TOUR ve aracısı ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

3- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

 

V- GENEL HÜKÜMLER

1- MEGALO TOUR, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar MEGALO TOUR için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.

2-MEGALO TOUR ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından MEGALO TOUR sorumlu tutulamaz ve MEGALO TOUR’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar veya iptalden MEGALO TOUR sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

3- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.

4-Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır
5- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde,bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
6- A-Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. Müşteriler pasaport temdit sürelerini, vize başlangıç, bitiş ve giriş sayılarını kontrol etmekle yükümlüdürler. Kişilerin seyahat öncesinde/sırasında pasaportları ve vizeleri ile ilgili yaşayacakları sorunlar ile ilgili olarak MEGALO TOUR sorumlu tutulamaz ve ücret iadesi istenemez. B- MEGALO TOUR 'dan vize işlemlerinin takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde MEGALO TOUR 'a başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde MEGALO TOUR tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Tüketici tarafından teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından MEGALO TOUR / Sigorta Şirketi sorumlu değildir.

7. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını MEGALO TOUR internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır. Acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
8-Tur programlarında ücrete dahil bütün hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeni ile MEGALO TOUR’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Tur programlarında yer alan panoramik şehir turları genellikle gidilen şehirlerdeki otel transferi sırasında kısa açıklamalı tanıtım turları olup, görülen yerleri ziyareti kapsamaz ve müze ve ören yeri girişlerini içermez.

9-MEGALO TOUR, taşıyıcı firma ve konaklama tesisleri ile müşteriler arasında aracı konumunda olup, ulaşım ve konaklama sırasında acenteden kaynaklanmayan bir sebepten doğabilecek her türlü gecikme, değişiklik, kaza, sağlık problemleri, hastalık, bavul ve eşya çalınması, kaybolması, hasara uğramasından ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek masraf ve yükümlülüklerden MEGALO TOUR müstakilen veya ulaşım ve konaklama şirketleri ile birlikte sorumlu değildir.

10-Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11-MEGALO TOUR konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 15.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir.

12-Tüm tur programlarımızda otellerde konaklama aksi belirtilmedikçe oda + kahvaltı esasına göredir. Kullanılacak otellerin tüm odaları 2 kişilik standart odalar olup, 3 kişilik odalar otellerin müsait olma durumuna göre, iki kişilik normal büyüklükteki odaya üçüncü yatak ilavesi ile oluşturulur. Bu ilave yatak genel olarak açılır kapanır yatak olup esas yataklar kadar konforlu olmayabilir

13-Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını;3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
14- Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi İyi niyetli tüketicinin iş birliği yapma ve özenli davranma borcudur.

15- Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile vade farkı ile birlikte taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kartı sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle MEGALO TOUR muhatap değildir. Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.

16-1618 sy yasanın 14.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.
17-Tüketici dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

18- Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile), pasaport numaralarının, TC kimlik numaralarının doğruluğundan sorumludur.

19-Yolcunun tura başlamadan önce kendisine otobüste/uçakta takdim edilen en son program, en son ekstra tur listesi ve ücretleri esastır. Gezilerimizin tamamı turistik amaçlı olup, müşterilerimizin turistik gezi ile iş gezisini birlikte yürütmek istemeleri halinde meydana gelebilecek aksamalardan, sebebi ne olur ise olsun hiçbir şekilde MEGALO TOUR sorumlu tutulamaz.

20-Müşteri tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç gününe kadar Müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Müşteri tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler MEGALO TOUR’un ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri ret edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zararın bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir.

21-MEGALO TOUR programda belirtilen uçak/ tekne/gemi/tren/otobüs yolculuklarını aynen yerine getirmek için azami özeni gösterir ve tüm yolculuklarını uluslararası taşıma ve güvenlik şartlarına haiz şirketler ile düzenlemeyi garanti eder. Ne var ki, uluslararası veya yerel kurallar çerçevesinde yolculuklarda meydana gelebilecek olan gecikmeler, iptal vb. nedenler ile tur programlarının aksaması hallerinde sebebi veya sonucu ne olursa olsun MEGALO TOUR’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve elinde olmayan bu tür bir nedenden dolayı program aksamasında herhangi bir tazminat talebine, hatta ücret iadesi talebine dahi muhatap tutulamaz. Böyle bir durumda sorumlu taraf taşıyıcı şirkettir. Elde olmayan nedenler ile MEGALO TOUR  programda belirtilen taşıyıcı şirketi programın genel akışını etkilemeyecek şekilde değiştirebilir.Turdan önce veya hizmetin ifası sırasında MEGALO TOUR daha önce bildirdiği yol güzergahını ve sınır kapılarını yolculara haber vermeden değiştirebilir.Turun ifası sırsında Yolcuların Sınır Polisleri tarafından o ülkeye giriş yapamayan veya pasaport ve vizelerindeki her türlü sebeplerden dolayı sınır dışı edilen veya bu sebeplerden dolayı  turu yarıda bırakmak zorunda kalanlar  MEGALO TOUR dan her hangi bir talepte ve ücret iadesinde  bulunamaz.

20-Bu tur kayıt formunda isimleri yer alan kişiler iş bu 34 maddelik sözleşmeyi, kayıt işlemleri başkası tarafından yapılsa ve imzalansa bile kabul etmiş sayılacaktır. Bu sözleşme gönderilen faksın imzalanması halinde de geçerli olacak olup, taraflar aksini iddia edemezler. Bu sözleşme MEGALO TOUR ile yolcu/yolcular ve/veya başka bir acente kanalı ile MEGALO TOUR’a gelen ya da kaydını gönderen/göndertenler arasında yapılmış yegâne kontrat olup, turlarımıza kayıt olunan yolcu/yolcular ile MEGALO TOUR bu sözleşme ve eklerinde yazılı tüm şartları karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. MEGALO TOUR’un sözleşmede, tur programında ya da diğer eklerde yazılı hususların dışında hiçbir yolcuya, hiçbir vaadi bulunmamaktadır ve belirtilenlerin dışında yolcuya MEGALO TOUR adına vaatte bulunmaya ya da tur ücretinde indirim yapmaya hiçbir kimse ya da kuruluş yetkili değildir. Her türlü olası yolcu şikâyeti öncelikle ve yazılı olarak MEGALO TOUR’a iletilmelidir. Şikâyet tarafımızca çözülemediği taktirde, doğabilecek her türlü anlaşmazlık hususunda dileyen taraf aşağıda belirtilen hak arama yollarından dilediği birine başvurabilir.

a-      1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş TURSAB tahkim kurulu,

b-      4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasa uyarınca kurulmuş Kadıköy Tüketici Sorunları Hakem Heyeti,

c-      4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasa uyarınca kurulmuş Tüketici Mahkemeleri,

İlk başvuruda bulunulan makamın verdiği kesin ya da tavsiye kararı ile taraflar arasındaki sorun çözümlenemez ise taraflar yukarıda yer alan diğer hak arama mercilerine başvuruda bulunabilir. Bu madde içerisinde yer alan söz konusu hak arama yolları tamamlanmadan müşteri başka bir yöntem uygulamasına yönelirse her türlü tazminat hakkını kaybeder ve acentemize verebileceği maddi ve manevi zarardan sorumlu olur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile veri sorumlusu sıfatını haiz şirketlere verisi işlenen kişilere yönelik olarak aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. İşbu madde kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır 1. Veri Sorumlusunun Kimliği İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde MEGALO TOUR’un veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu durumlar olabilmektedir. Böyle bir durumda veri sorumlusunun kimliği işbu Sözleşme’nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı maddesi altında detayları belirtildiği şekilde MGL TURIZM TIC LTD STI.’dir. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. MEGALO TOUR tarafından yürütülen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmektedir. MEGALO TOUR olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında başta • İlgili mevzuattan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek; • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri yerine getirmek ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaları gerçekleştirebilmek; • Şirketimizce sunulacak alternatif ürünler hakkında size özel bilgi ve ürün sunabilmek; • Sizlerin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak; • Şirketimiz ticari stratejilerini belirlemek; • Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin amacı doğrultusunda olmak üzere 6698 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat kapsamında faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürmek amacıyla toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz 3. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmemiz amacıyla yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu sözleşmeye istinaden işlenmektedir. 5. Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla MEGALO TOUR’a başvurarak, kişisel verilerinizin; • İşlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin talebiniz halinde yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@megalotour.com adresine iletebilirsiniz. MEGALO TOUR olarak, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kayıt İzni “MEGALO TOUR (MGL TURIZM TIC LTS DTI) ve iş ortaklarının iletişim bilgilerimi; ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel verilerimin bu faaliyetler kapsamında işlenmesini, muhafaza edilmesini ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını, kabul ediyorum” İletişim İzni “Elektronik Ticaret Yasası” gereği; MEGALO TOUR (MGL TURIZM TIC LTS DTI) ve iş ortaklarının pazarlama iletişim faaliyetleri kapsamında bilgilendirmelerinden e-posta, SMS ve telefon aramaları ile haberdar olmak istiyorum

Bize WhatsApp’tan ulaşın!
+90 (543) 285 13 25